Om samverkan

Högskolan Dalarna samverkar med omvärlden på flera olika sätt, både i Dalarna, i övriga Sverige och internationellt.

Vi samverkar med vår omgivning på många olika plan som gör att vi utvecklas och lär av varandra. På högskolan finns mötesplatser för kunskapsutbyten mellan forskare, studenter, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Genom samverkan blir verkliga utmaningar hos företag och andra verksamheter till intressanta och utvecklande projekt för våra studenter och forskare. Det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter, att lösa specifika problem och utmaningar tillsammans, till att genom branschråd utveckla högskolans utbildningar och genomföra större forskningsprojekt.

De verksamheter som samverkar med oss får tillgång till vetenskapligt baserad kunskap och resurser samtidigt som våra forskare och studenter erbjuds möjlighet till värdefull kunskap och erfarenheter som våra samverkanspartners besitter. Samverkan blir därför något som förstärker och utvecklar alla involverade parter. 

Senast granskad:

Kontakt

Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan
Senast granskad: