LeDa – Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna

LeDa (Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna) handlar om att främja utvecklingen av ett professionellt, hållbart och effektivt ledarskap hos våra medlemskommuner för att vara väl rustade att möta framtidens krav.
4 personer sitter runt ett bord i ett möte

Verksamheten inom kommuner, samt övriga offentlig verksamhet spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen i länet. Välutbildade, professionella och hållbart effektiva chefer och ledare spelar en nyckelroll för utvecklingen genom att ge förutsättningar för fungerande organisationer inom kommunerna, men också genom att möjliggöra samverkan mellan kommuner och annan offentlig sektor.  

Genom att kunna erbjuda kunskaps- och kompetensförsörjning via kvalificerade utbildningar, adekvat forskning och en nära samverkan har en partnersamverkan mellan kommuner i Dalarna och Högskolan Dalarna utvecklats. LeDa har blivit en samverkansplattform för denna offentliga verksamhet och syftar till att hjälpa kommunerna vara rustade för framtiden, genom att utgå från deras kompetensbehov inom ledarskap.

Kontakt

Tina Forsberg
Universitetslektor arbetsvetenskap
Hans Lundkvist
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Bengt Pontén
Helen Holmquist
Universitetsadjunkt turismvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: