Workshop: Dokumentation på ett strukturerat sätt

Välkomna till en workshop i ämnet dokumentation på ett strukturerat sätt enligt NI, ICF och KVÅ.
Datum: , kl 13:30 - 15:00
Plats: Digitalt

Denna workshop kommer att ledas av Ann-Louise Custerson, sjuksköterska som också spelat in två korta filmer i ämnet. Dessa filmer skall ses innan denna workshop, det är en förutsättning för att kunna delta.

Del 1: Grundläggande begrepp utifrån Nationell Informationsstruktur (NI), ICF och KVÅ

Del 2: Processmodell, förklaringsmodeller, dokumentationsgången – var och vad skriver jag

Länk till filmer: Dokumentation av hälso- och sjukvårdens legitimerade personal - Högskolan Dalarna (du.se)

Har du konkreta frågor i ämnet eller exempel från specifika patientfall, ta med dessa till denna workshop så diskuteras detta tillsammans.

Workshopen genomförs, välj vilket datum du vill delta:

  • 28 september
  • 29 september
  • 4 oktober

Anslut till mötet (Teams)

Senast granskad: