Kompetensutvecklingsdagar del 1: Helhetsbedömning och existentiella frågor

Årets kompetensutvecklingsdagar handlar om helhetsbedömning och existentiella frågor bland äldre. Även i år kommer vi att hålla utbildningen digitalt via Zoom. Den här gången behöver varje deltagare medverka en eftermiddag i september samt en eftermiddag i oktober för att få helheten.
Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

Vi kommer att ta upp helhetsbedömning och existentiella frågor från olika vinklar i föreläsningar och frågestunder/gruppdiskussioner, till exempel hur kan den personliga identiteten behållas hela livet, hur kan personcentrering fungera för att hjälpa äldre leva hela livet, hur viktig är personalens egna uppfattningar för att kunna hantera känsliga situationer i livets slutskede.

Personal från Högskolan Dalarna i samarbete med personal från Region Dalarna och Borlänge kommun kommer att leda er genom de olika föreläsningarna/gruppdiskussionerna.

Alla som arbetar med äldre i Region Dalarna, Dalarnas kommuner och privata vårdgivare i Dalarna är välkomna att delta.

Den officiella inbjudan med information om hur man anmäler sig kommer att skickas ut i början av september.

Den första delen genomförs 28 september 13.00-16.00 och den 29 september 13.00-16.00.
Den andra delen genomförs 11 oktober 13.00-16.00 och 12 oktober 13.00-16.00.

För mer information kontakta
Universitetslektor omvårdnad
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: