Akademikerspåret Korta vägen

Korta vägen ska göra det lättare för akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta till vara deltagarnas kompetenser.

Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

Nästa kurs på Korta vägen

Den som är intresserad ska ha en akademisk utbildning och vara registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det krävs anvisningsbeslut från Arbetsförmedlingen för att delta.

Syftet med utbildningen Korta vägen är att tillvarata deltagarnas erfarenheter och kunskaper och underlätta vägen in på arbetsmarknaden.

Kursstart: 13 september 2021 (kursen Inställd)

Läs mer om kursen och informationsträffen innan kurstart

Har du möjlighet att ta emot praktikanter?

Är du arbetsgivare och har möjlighet att ta emot praktikanter? Syftet med den arbetsplatsförlagda praktiken är att ge praktikanten en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige och ge praktikanten referenser på sina förmågor. Det kan handla om allt från att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen till att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad förväntas av praktikplatsen?

Varje praktikant ska ha en handledare på den arbetsplats där de gör sin praktik. Handledarens uppgift är att introducera praktikanten på arbetsplatsen och vara stöd till praktikanten i det dagliga arbetet. Innan praktikanten introduceras på praktikplatsen kommer handledaren, praktikanten och kontaktpersonen på Korta vägen överens om upplägget av praktiken, såsom arbetstider.

Under praktikperioden gör kontaktpersonen från Korta vägen praktikplatsbesök. Vi är måna om att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Om det under praktiktiden uppstår frågor är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Korta vägen.

Försäkring och finansiering

Praktikanten får delta i alla arbetsuppgifter som handledaren bedömer lämpliga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är försäkrade genom Arbetsförmedlingen. Försäkringen omfattar såväl personskador som skador på arbetsplatsens utrustning och inventarier som orsakats av praktikanten. Praktikanterna har så kallat aktivitetsstöd eller etableringsersättning under kurstiden. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till arbetsgivaren eller handledaren under praktiktiden.

Senast granskad:
Kontakt
Verksamhetsledare
e-post: ati@du.se
telefon: 070-338 89 03
 
Karl W Sandberg
Tillförordnad verksamhetsledare
e-post: kws@du.se
telefon: 070-588 72 54 
 
Jean-Marie Skoglund
Praktiksamordnare
e-post: jso@du.se
telefon: 070-206 31 55
Senast granskad: