Hälsa för unga – projekt 2018

Ett hälsoprojekt i samarbete mellan Idrott- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna och Åvestadalskolan i Avesta kommun höstterminen 2018.

Denna webbsida kommer att uppdateras kontinuerligt under höstterminen 2018 efterhand som projektet fortskrider.

Ett projekt på Åvestadalskolan om

  • Logga Åvestadalskolanrörelse
  • kropp
  • mat
  • sömn
  • relationer
  • meningsfull tillvaro

I samarbete med Idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna.

Senast granskad:

Kontakt

Erik Backman
ebk@du.se

Anna-Karin Engström
anna-karin.engstrom@avesta.se

Senast granskad: