Unga lär sig vikten av en god hälsa

Artikel i Annonsbladet 51/2017:

Sedan i september har eleverna i årskurs 8 på Åvestadalskolan genomfört ett hälsoprojekt tillsammans med idrottslärarstudenter på Högskolan Dalarna. I måndags var det avslutning på projektet.

- Vi har försökt att jobba med ett helhetstänk kring hälsa och att inte enbart lägga fokus på fysisk aktivitet, berättar Erik Backman, lärare för studenterna på Högskolan.

Initiativet till projektet kommer från Åvestadalskolan som hörde av sig till högskolan eftersom de gärna ville ha hjälp med att jobba med ungdomarnas hälsa.
- De hade bland annat upplevt att ganska många elever sov dåligt, säger Erik Backman.

Nio studenter som läser till idrotts- och hälsolärare vid högskolan har alltså tagit sig an tio elever vardera i årskurs
8 på Åvestadalskolan för att under denna termin coacha dem. Vid projektets start fick alla elever sätta upp ett eller flera hälsomål som de ville försöka uppnå under terminen . Detta är ett helt nytt sätt att jobba både för studenterna på högskolan och för eleverna i årskurs 8. Fokus har varit att ta ett helhetsgrepp på hälsa och allt som bidrar till att vi faktiskt mår bra.

- Oftast är det mycket fokus på fysisk träning och kost men vi har även fokuserat en hel del på sömn, relationer, kroppssynen och en meningsfull tillvaro, berättar Erik Backman.

Peter Westlund studerar till idrottslärare och är nöjd med projektet som han tycker har gett mycket.

- Det är värdefullt att få jobba med hälsopedagogik i skarpt läge tillsammans med ungdomarna. Nu är ju projektet inte helt utvärderat ännu men jag tror en nyckelfaktor för att det ska bli ännu mer lyckat är att ha ökad närvaro. Det har blivit lite för lång tid mellan träffarna, säger Peter.

Under terminen så har de varit här på skolan vid fyra tillfällen, övrig kontakt har de flesta haft via nätet som Messenger och Facebook. När projektet inleddes fick eleverna även fylla i en enkät med frågor om deras hälsa - allt från kost och sömn till rörelsemönster och den upplevda hälsan. I samband med avslutningen av projektet fick de fylla i samma frågor igen för att eventuellt se om det skett någon förändring.

Molly Bäckström och Zeb Ehn är två av eleverna i årskurs 8 som deltagit i projektet denna termin. De upplever det som ett bra projekt som behövs, men att det har varit lite svårt att leva upp till hälsomålen som de själva satte upp.
- Jag skulle ut och gå varje dag och det har varit svårt att hålla. Men jag promenerar mycket mer nu och har även börjat dricka mer vatten, vilket också var ett mål som jag hade, säger Zeb Ehn.

- Jag hade också som mål att promenera varje dag och det har inte alls gått bra att uppfylla det tyvärr. Men jag tänker mer på min hälsa nu mot tidigare och bara det tror jag gör en stor skillnad, säger Molly Bäckström.

Från högskolans sida så hoppas de nu kunna fortsätta driva liknande projekt, kanske på andra skolor runt om i länet. Om det blir något fortsatt arbete kring detta på Åvestadalskolan återstår att se framöver.

  • Ett projekt på Åvestadalskolan om rörelse, kropp, mat, sömn, relationer och meningsfull tillvaro. I samarbete med Idrotts-och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna.

  • Under projektet ska varje elev tillsammans med en hälsocoach (student) från Högskolan Dalarna formulera ett eller flera individuella hälsomål att sträva mot under terminen. Målen ska handla om någon del av elevens hälsa och vara tydliga så att det att bedöma om de uppnåtts i slutet av terminen.

  • De har även fått ta del av två föreläsningar om rörelse, motion och idrott samt mat, kropp, sömn och relationer.

 

Se artikeln "Unga lär sig vikten av en god hälsa" som pdf

Senast granskad:
Senast granskad: