Hälsa för unga – projekt 2017

Ett hälsoprojekt i samarbete mellan Idrott- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna och Åvestadalskolan i Avesta kommun höstterminen 2017.

Ett projekt på Åvestadalskolan om

  • Logga Åvestadalskolanrörelse
  • kropp
  • mat
  • sömn
  • relationer
  • meningsfull tillvaro

I samarbete med Idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna.

Resultat från projektet

Här kan du läsa om resultat från projektet Hälsa för unga vid Åvestadalskolan i Krylbo. Arbetena har skrivits av studenter på Ämneslärarprogrammet med inriktning Idrott och hälsa samt studenter på Tränarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Det material som samlats in, och som ligger till grund för de redovisade arbetena, är såväl intervjuer som enkäter, genomförda med elever i åk 8 vid Åvestadalskolan i Krylbo.

Senast granskad:
Senast granskad: