Färdplan – så klarar vi framtidens energibehov

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik och ett stort mått av samarbete och systemsyn.
Grupp personer inomhus sitter står lyssnar tittar
Färdplan energisystem är ett av sju områden som pekas ut för att nå ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna år 2045. Ulrika Lundholm Ericsson

Nästan alla branscher behöver mer energi i framtiden. Att möta efterfrågan och kravet på leveranssäkerhet är en förutsättning för omställning. Färdplanen för energisystem visar möjligheter, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar om hur vi når energi- och klimatmål. Färdplanen hjälper också till att utveckla nya arbetsformer för att förverkliga energiomställningen i Dalarna.


"Målet med färdplanearbetet är att skapa verklig förändring och att Dalarna aktivt bidrar till de nationella energi- och klimatmålen."


Resan mot framtidens energisystem har börjat

Nu pågår ett arbete med att ta fram en färdplan för energisystem i Dalarna. Alla Dalarnas kommunala energibolag deltar för att gemensamt ta sig an frågor och forma framtidens energisystem. 

– Det är en unik möjlighet att energibolagen i Dalarna har gått samman och tagit taktpinnen för arbetet att ta sig an dessa frågor och forma framtidens energisystem. Att vi dessutom har tät kontakt och dialog mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Högskolan Dalarna är också värdefullt och viktigt, säger Malin Karlsson, som är processledare inom färdplanearbetet vid Högskolan Dalarna.

Energisystem är ett av de sju områden som pekas ut för att nå ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna år 2045. Utgångspunkten är Dalarnas klimat- och energistrategi som blev klart 2019.

– Målet med färdplanearbetet är att skapa verklig förändring och att Dalarna aktivt bidrar till de nationella energi- och klimatmålen. Vi ska genom att ta fram färdplaner underlätta för aktörer i Dalarnas energisystem att fatta strategiska beslut och prioritera rätt, säger Malin Karlsson.

Hur påverkar det Dalarna?

Ett utvecklat och framtidssäkrat energisystem är väldigt viktigt för alla som lever och verkar i regionen. På sikt kan det också visa sig att nya produkter och tjänster utvecklats för att bättre passa marknadens behov.

– Alla företag i Dalarna är beroende av ett stabilt, hållbart och framtidssäkrat energisystem. Vårt arbete kan under processens gång komma att involvera ytterligare aktörer som är en del av energisystemet i Dalarna, till exempel energianvändare och energiproducenter. Arbetet ska genomsyras av ett systemtänk och då är det viktigt att fånga upp hur exempelvis fastighetsägare och industrier i Dalarna ser på sin roll i energisystemet, säger Malin Karlsson.

Vad är nästa steg?

Träffar och workshops genomförs med fokus på att diskutera de viktigaste delarna i ett framtida regionalt energisystem. Färdplanen presenteras i en interaktiv bild och kommer att finnas tillgänglig för både allmänhet och näringsliv. Processen avslutas med ett slutseminarium vid halvårsskiftet 2022.

Om Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 

Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer, områden. 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: