Nya tankesätt och samarbetsformer

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik, samarbete och systemsyn. Dra nytta av den kompetens inom energiområdet som finns vid Högskolan Dalarna.
Grupp människor pratar står bord
Samverkan på Dalarnas Science Park. Ulrika Lundholm Ericsson

Med ett stort kontaktnät både inom och utanför högskolan genomför vi uppdrag, forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet och samhälle. Till vår hjälp finns forskare och lärare inom forskningsområdet energi och byggd miljö vid Högskolan Dalarna. Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarna Science Park, Byggdialog Dalarna och High Voltage Valley är några aktörer som vi har ett nära samarbete med.

Senast granskad:
Kontakt
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Senast granskad: