Avfallsförbränning och utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från förbränning av avfall i Sverige uppgår till cirka 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det har visat sig vara svårt att minska dessa utsläpp, bland annat på grund av att produkter som blir avfall har en komplex värdekedja.

Ihopknycklad plastflaska gul bakgrund

För att minska utsläppen krävs åtgärder och samarbete mellan intressenter längs hela värdekedjan, som ofta sträcker sig utanför Sveriges gränser. Vid seminariet 30 november kommer vi att diskutera klimatpåverkan från avfallsförbränning och identifiera behov av vidare forskning för att hantera problemet.

Medverkande:

  • Åsa Stenmarck, nationell plastsamordnare vid Naturvårdsverket. Åsa kommer att presentera Naturvårdsverkets arbete med plast, med fokus på åtgärder och styrmedel för plastavfall som lämnas till förbränning.
  • Erik Dotzauer, styrmedelsexpert vid Stockholm Exergi och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle. Erik kommer att redogöra för energibranschens syn på saken.
  • Christian Olhans, affärsområdeschef återvinning vid Borlänge Energi. Christan kommer att presentera det arbete som görs på området inom Borlänge Energi och vilka problem som de behöver hjälp med.

Upplägg onsdag 30 november

Plats: Campus Borlänge, Rödavägen 3

  • Klockan 13.00–14.45: Öppet seminarium (på svenska)
  • Klockan 14.45–15.15: Fikapaus
  • Klockan 15.15–16.00: Diskussion (på engelska) om möjligt forskningsprojekt, för de som är intresserade av att delta i projektet.

Inbjudan skickas till företag och organisationer i regionen, samt till berörda forskare vid Högskolan Dalarna. Sista dag för anmälan är 25 november.

Anmälan

 

Kontakt
Chris Bales
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: