Utveckling och utvärdering av evenemang

Forskning och utvecklingsprojekt inom en rad olika områden i samverkan med större evenemang i främst Dalarna, men även i Sverige och internationellt.

Inom CeTLeR har vi sedan 2008 bedrivit forskning och utvecklingsprojekt inom en rad olika områden i samverkan med större evenemang i främst Dalarna, men även i Sverige och internationellt. Forskargruppen har publicerat resultat i internationella tidskrifter kring bland annat ekonomiska effekter, marknadsanalys och volontärers betydelse för evenemangens utveckling. Evenemang som har studerats flitigt är Peace & Love festivalen och Svenska skidspelen/Skid-VM Falun 2015. Andra evenemang som studerats har varit Classic Car Week och de hästsportrelaterade evenemangen Dalatravet Rättvik, Sweden International Horse Show i Stockholm samt Islandshästmästerskapen Landsmót, Hólar, Island. Resultaten har kunnat användas av såväl evenemangen själva som av offentliga aktörer i deras strategiska beslutsfattande.

Studierna har finansieras i olika grad av Högskolan, Falun och Borlänge kommuner samt deltagande evenemang.

Kontaktperson är Fil.Dr Tobias Heldt, Nationalekonomi


Deltagare är bl.a.
Universitetsadjunkt Anna Klerby, Högskolan Dalarna
Universitetslektor Reza Mortazavi, Högskolan Dalarna
Studenter inom våra internationella program på såväl kandidat som magisternivå inom turism och ekonomi

Senast granskad:
Senast granskad: