Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen

Den övergripande forskningsfrågan för detta projekt är: hur ser hästnäringens regionala samhällsekonomiska effekter ut och hur skiljer sig effekterna av olika hästanvändning?

Den övergripande forskningsfrågan för detta projekt är: hur ser hästnäringens regionala samhällsekonomiska effekter ut och hur skiljer sig effekterna av olika hästanvändning? Metodmässigt kommer projektet att använda intervjuer och enkäter för att samla ny data för skattandet av konsumtions- och efterfrågesamband.
Resultaten har en direkt användning inom den existerande modellen för hästnäringens samhällsekonomiska effekter. Projektet bidrar till mer detaljerade och precisa beskrivningar av hästnäringens effekter för olika delområden inom ekonomin samt möjliggör en beskrivning av effekter för olika hästanvändning (travsport, galopp, hästhoppning, fritidsanvändning samt Islandshäst m.fl.). Resultaten kommer att spridas genom seminarieserie, konferensmöten, två vetenskapliga artiklar och andra former av presentationer i samarbete med avnämare intressenter inom Hästnäringen (LRFs företagarforum, Eurohorse, Svensk travsport, m.fl)

Projektet finansieras av Stiftelsen hästforskning och pågår under 2017-2018.
Finansieringsbelopp 1 100 000 SEK.

Projektledare och kontaktperson är: Doktor Tobias Heldt, Nationalekonomi

Deltagare är:
Bitr.lektor Zuzana Macuchova, Högskolan Dalarna
Bitr.lektor Daniel Wikström, Högskolan Dalarna
Professor Hans Andersson, SLU

Senast granskad:
Senast granskad: