Skogsbaserade upplevelser

Projektet INGO Skogs huvudsakliga mål är att öka FoU och innovationsförmågan hos högskolor, företag, klusterorganisationer, organisationer och civilsamhälle i Inre Skandinavien.

Projektet INGO Skogs huvudsakliga mål är att öka Forskning, Utveckling och Innovationsförmåga hos högskolor, företag, klusterorganisationer, organisationer och civilsamhälle i Inre Skandinavien. Fokus för projektet är grön omställning med skogen som gemensam resurs för att stärka attraktions- och konkurrenskraften med hjälp av nya innovationer inom naturförvaltning, hållbart skogsbruk samt turism och upplevelser. Det delprojekt som Cetler till störst del är involverad i (delprojekt 3) handlar om forskning och skapande av modeller för analys av upplevelser, innovationer och värden i relation till skogen. Genom projektet ska skogens värden i upplevelsesammanhang kartläggas, analyseras och tillgängliggöras med och utan digital teknik, samt utveckling av affärsmodeller för kommersiell användning av skogen som resurs för upplevelser.

Kontakt: Professor Susanna Heldt Cassel, shc@du.se alt 023-778531

Medverkande i projektet: Eugenio Conti, doktorand i turismvetenskap

                                         Ioanna Farsari, lektor i turismvetenskap

Senast granskad:
Senast granskad: