Sexual Harassment in Tourism and Hospitality: Using the past and present to inform the future

Genom ett nordisk tvärvetenskapligt samarbete ska projektet bidra med aktuell kunskap om hur besöksnäringen ska förebygga sexuella trakasserier i framtiden.

I samverka med partners på Island, Norge och Sverige ska detta projekt ta fram ny kunskap om hur man kan förebygga sexuella trakasserier i besöksnäringen genom att lära av tidigare erfarenheter.

Läs mer om projektet på NIKKS hemsida.

Projektledare:    Tara Duncan
Projektperiod:    2022-april 2023
Finansiär:            NIKK Nordisk information för kunskap om kön

Senast granskad:
Senast granskad: