Save the Date - Tillsammans för en hållbar besöksnäring

Vilka nya kunskaper och insikter har samverkan mellan besöksnäring och forskare vid CeTLeR resulterat i och vad kan vi göra tillsammans i framtiden? Välkommen att inspireras till samverkan mellan akademi och näringsliv!
Inbjudan till CeTLeR event
Inbjudan till CeTLeR event
Senast granskad:
Senast granskad: