Resilience i turismsystemet

I projektet kommer kurser att utvecklas mot friställda och yrkesverksamma inom besöksnäringen för att skapa en hållbar och motståndskraftig besöksnäring.
Tom restaurang

Tara Duncan, Susanna Heldt Cassel och David Scott har fått medel från KK-stiftelsen för att utveckla två kurser som kommer tas fram om vardera 7.5 hp som ska bidra till kompetens inom näringen för att underlätta återhämtningen från pandemin. Finansieringen gör det möjligt att erbjuda uppsagda och permitterade utbildningar som ska ge verktyg för att bedriva turism i enlighet med FN:s globala mål.
Kurserna kommer att ges under vår och sommar 2021.

Projektledare: Tara Duncan, professor turismvetenskap

Projektperiod: 2020-2022

Finansiär: KK-stiftelsen

Senast granskad:
Senast granskad: