Öppet seminarium ”BEAM: Borlänges’ Experimental Audiovisual Meeting places”

Hur kan audiovisuell konst bidra och stimulera till interaktion mellan människor i det offentliga rummet?
Missionskyrkan i  Borlänge

BEAM är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarnas och Borlänge Kommun
I projektet har man studerat historien om ”centrumdöden” i Borlänge och dess åter-uppvaknande. Men projektet har också handlat om hur kulturell identifikation med en plats kan inspirera till utformningen av audiovisuella installationer,  och hur dessa installationer i sin tur kan stimulera till interaktion mellen rum i stadskärnan, konstverket och människorna i staden.

Projektet består av både av konstnärlig forskning med fokus på design av audiovisuella installationer men också etnografisk forskning där begrepp om identitet, plats och urbanitet hamnar i fokus.

Titel: ”BEAM: Borlänges’ Experimental Audiovisual Meeting places”

Presentatörer: Tanja Jörgensen och Daniel Fredriksson, DAVA – Högskolan Dalarna

Datum och tid: 28/10 kl. 13.00-14.00

Lokal: Eva Ekeblad alt Zoom https://du-se.zoom.us/j/61469367784

Språk:Engelska

Ingen föranmälan krävs!

Välkomna!

Senast granskad:
Senast granskad: