Nytt program inom upplevelseproduktion

Hösten 2021 startar Högskolan Dalarna ett nytt program: Upplevelseproduktion - friluftsliv, idrott och hälsa 180 hp. Programmet är ett samarbete mellan ämnena turismvetenskap och idrotts- och hälsovetenskap vid högskolan samt representanter från besöksnäringen.
Hiking

Tillsammans med besöksnäringen har ett nytt program utvecklats vid Högskolan Dalarna. Representanter från näringen har deltagit i utvecklingsprocessen för att säkerställa att innehållet i programmet bidrar med rätt kompetenser inom naturbaserade upplevelser, hälsa och friluftsliv, men också inom entreprenörskap och innovation, för att leverera bästa möjliga program för dig som är intresserad av att jobba med människor och upplevelser!
Programmet riktar sig främst till dig som är intresserad av att jobba med aktivitetsbaserade upplevelser inom besöksnäringen, kanske som aktivitetsansvarig på en anläggning, med upplevelseproduktion, besöksmåls-utveckling eller som egen företagare.

Under hela programmet kommer näringslivet att vara delaktigt i form av gästföreläsningar, projekt eller möjliga praktikplatser. Efter avslutade studier erhålls en kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap med möjlighet till breddning inom andra ämnesområden.

Läs mer om programmet och våra samarbetspartners här.

Ansökan till programmet ska vara inne senast den 15 april 2021 på www.antagning.se

Välkomna!

Senast granskad:
Senast granskad: