Nytt forskningsprojekt om sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor inom besöksnäringen

Beviljade forskningsmedel till forskare inom CeTLeR. Formas satsar närmar 1 miljon kronor på forskning kring hållbar sysselsättning inom besöksnäringen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I fredags tillkännagav Formas sina satsningar på synteser inom besöksnäringen med fokus på hållbar utveckling. Bakom det enda projekt som beviljades medel står tre forskare vid Cetler och Högskolan Dalarna. Tara Duncan, doktor i kulturgeografi, står som projektledare och när hon mottog beskedet blev hon både väldigt glad och positivt överraskad då det är tuff konkurrens om forskningsmedlen från finansiären.

Projektet beräknas starta i början av 2018 och pågår i ett år. Tara belyser projektet som viktigt för Cetler och högskolan då det är ett tvärvetenskapligt projekt där Tara kommer arbeta tillsammans med Jörgen Elbe, docent i företagsekonomi och Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap. Att dessa tre får medel visar på vikten av frågor kopplade till arbetskraft och sysselsättning inom flera ämnen och forskningsfält.

Projekt tar sin utgångspunkt i hållbar turism som ram för att undersöka turismens sysselsättning. Hållbar turism definieras som turism som tar hänsyn till den sociala, kulturella och fysiska miljön för att säkerställa långsiktig livskraft. Utifrån detta perspektiv undersöks trender och tendenser. Aktuella utmaningar inom sysselsättningssektorn inkluderar användandet av migrerande arbetskraft, jämställdhet, säsongsmässighet, låga inträdeshinder och negativa uppfattningar av branschen likväl som hur den snabbt förändrade demografin i Sverige och i hela Europa påverkar näringen. Flera av dessa frågor berör samhällsproblem som uppmärksammats i mycket liten omfattning.

Projektets resultat kommer att bidra till insikter och kunskap för besöksnäringens intressenter men också ligga till grund för kommande forskningsansökningar. Projektet stärker även Cetlers expertis inom forskningsområdet kopplat till turismen som arbetsmarknad.

Senast granskad:
Senast granskad: