Mot en mer hållbar och robust turismnäring

Vi befinner oss just nu mitt i en global kris. Coronapandemin har haft stor inverkan på individer och företag världen över. Besöksnäringen är en av de näringar som drabbats allra hårdast och en återhämtning ser inte ut att bli aktuell inom en snar framtid.
Nick Morrison Unsplash

Många utmaningar består fortfarande, men rådande omständigheter skapar också möjligheter för framtida planering. Det vi kan lära oss från kriser kan hjälpa besöksnäringen att i framtiden planera för, och återhämta sig ifrån, följderna av negativa händelser, så som pandemin orsakad av COVID-19s utbrott.

Mot en mer hållbar och robust turismnäring 2, är en ny kurs som ges på distans från Högskolan Dalarna (https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=ATR26B ) . Kursen undersöker, utifrån flertalet fallstudier, sätt som olika aktörer, så som anställda, arbetsgivare, entreprenörer, offentliga aktörer och lokalbefolkning kan förhålla sig till de negativa effekter som kriser och katastrofer har på besöksnäringen. Fallstudierna kommer innefatta en rad kriser och katastrofer så som naturkatastrofer orsakade av extremväder, samt hur anställda påverkas av stängda gränser. En nyckel till att lära oss om kommande kriser är att studera kriser som varit genom att ta en utgångspunkt i ”resilient tänkande”. Studenter som läser denna kurs kommer bli introducerade till flera resiliensmodeller och verktyg. Föreläsningar, seminarier och egna studier kommer ge möjligheter för djupgående diskussioner kring strategier för framtidssäkrad besöksnäring ur ett individ-, företags- och samhällsperspektiv.

Senast granskad:
Senast granskad: