Minskat klimatavtryck hos vinterturismdestinationer genom att ”boosta” hållbara matval

I västvärlden kan ca. en tredjedel av utsläppen kopplas till mat. Projektet ska bidra med kunskap om hur restauranger får besökare att välja klimatsmart mat.
Veggies

I projektet kommer val kopplade till mat att studeras genom experiment för att ta reda på mer om hur beteendeförändringar kan bidra till att minska besöksnäringens klimatavtryck.

Fältstudier kommer att genomföras inom Destination Sälenfjällen med destinationen som partner. Fokus kommer att ligga på hur mer hållbara alternativ kan integreras i turistiska erbjudanden inom besöksnäringen.

Projektledare: Tobias Heldt, docent turismvetenskap

Projektperiod: 2021-2022

Finansiär: Tillväxtverket

Senast granskad:
Senast granskad: