Meriterade medarbetare

Den 15 mars meriterades tre av våra medarbetare under akademisk högtid vid Högskolan Dalarna. Grattis till er och till oss för att ni utvecklar inte bara er själva utan hela vår organisation!

 

Albina Pashkevich

Albina Pashkevich utnämndes till docent i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna i oktober 2017. Hon disputerade 2001 vid State Pedagogical University, St. Petersburg, Ryssland med avhandlingen “Designing a Geoeconomic Strategy for Regional Development”. Albina är anställd som universitetslektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna sedan 2006.

Albinas huvudsakliga forskning fokuserar på destinationsutveckling av arktiska områden i Ryssland såväl som i norra delarna av Norden. Forskningsfrågorna har kretsat kring hur renskötande urbefolkning ser på sin möjlighet att delta i turismutveckling samt föreställningar kring hur dessa grupper porträtteras i marknadsföringen av upplevelser.

Hennes pågående forskningsprojekt handlar om förutsättningar för turismutveckling i områden med betydande existerande eller avslutad gruvbrytning i Norra delarna av Fennoskandia, Svalbard och Grönland

Tobias Heldt

Tobias Heldt utnämndes till docent i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna i november 2018. Han disputerade 2005 vid Uppsala universitet med avhandlingen “Sustainable nature tourism and the nature of tourist’s cooperative behaviour Recreation Conflicts, Conditional Cooperation and the Public Good Problem”. Tobias är anställd som universitetslektor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna sedan 2005.

Tobias forskning behandlar främst turismekonomiska frågeställningar inom områden som hållbart resande, effekter av evenemang, konflikter mellan rekreationsutövare samt finansiering av rekreationsinfrastruktur. Några exempel på forskningsfrågor han har studerat är: Kan längdskidåkning göras roligare med hjälp av ett elektroniskt sparkort laddat med tilläggstjänster och i sa fall hur? Vilka ekonomiska effekter genererar musik- och sportevenemang såsom Svenska skidspelen och Peace & Love-festivalen?

Jörgen Elbe utsågs till meriterad lärare i februari 2017. Han är docent i företagsekonomi och arbetar som universitetslektor vid Högskolan Dalarna. Jörgen har en gedigen erfarenhet som lärare och har undervisat pa alla nivåer, nybörjare som doktorander. Han har utvecklat kurser och program i sina tidigare roller som programansvarig och ämnesföreträdare.

Jörgen har intresserat sig för pedagogiska metoder som är inriktad på utveckling av den enskilde studentens reflekterande förmåga.

Senast granskad:
Senast granskad: