MARA conference

I MARA projektet har nya lösningar och affärsmodeller utvecklas för hållbar mobilitet, för både lokalbefolkning och turisters behov. Vid denna sista konferens kommer de verktyg som utvecklats att presenteras.
MARA flyer

MARA projektet kommer den 3 november att hålla slutkonferens där man kommer att presentera lösningar för att förbättra förutsättningarna för hållbar transport och infrastruktur i turismdominerade landsbygdsområden.
Kom och lyssna på exempel kring digitala verktyg, e-cyklar, bilpooling, beställ en buss, integrering av fysisk planering samt policy rekommendationer!


Välkommen att anmälda dig!

Senast granskad:
Senast granskad: