Klimatförändringar och Hållbar turism i det Nya Normala: insikter från coronapandemin

Vilka erfarenheter och kunskaper  har företag och destinationer utvecklat under pandemin som kan hjälpa dem att bli mer motståndskraftiga och bättre på att hantera hållbarhet och klimatomställning i framtiden?
5 personer cyklar mountainbike i skogen
Fotograf: Per Eriksson

 Målet med projektet är att samla in och utvärdera de initiativ och aktiviteter som utvecklats bland turismföretag under pandemin och som kan utvecklas till lösningar för att hantera och lindra hållbarhetsutmaningar, framförallt kopplade till klimatförändringar. Dessa initiativ och aktiviteter kan också leda till hållbara innovationer.
En viktig del i projektet har också varit att lära av varandra.

Projektet kommer att fokusera på två destinationer, Gotland och Dalarna, som representerar två olika typer av destinationer och som båda har utvecklat flera initiativ för att hantera pandemin.

Projektet sker i samverkan med Uppsala Universitet, Campus Gotland.

Projektledare: Ioanna Farsari, lektor i turismvetenskap

Projektperiod: 2021

Finansiär: Tillväxtverket

 

Rapportering från projektet
Projektet är avslutat och nedan kan du ta del av rapporteringen:

I 4 korta filmer lyfts fyra olika teman som framkommit i projektet:
- Diversifiering
- Lokalt engagemang
- Natur
- Workation

En längre film som summerar projektet och dess realutat finns tillgänlig.
Syntolkad version av filmen.

Vill du läsa hela slutrapporten från projektet hittar du den här.

Senast granskad:
Senast granskad: