I besöksnäringens ”nya normala” – hur värderas turismutbildning?

Besöksnäringen är i stort behov av kompetens - men hur värderas utbildning inom besösknäringen?
Student

Syftet med projektet är att undersöka utbildningens roll och värde under och efter en pandemi. Projektet är tänkt att bidra med kunskap om hur behovet av kunskap har förändrats över tid, men framförallt vilka kompetenser och kunskaper som blir viktiga i framtiden, och hur besöksnäringen utnyttjar det utbildningsutbud som finns tillgängligt för att kompetensutveckla sin personal. Besöksnärings College kommer att bidra med kompetens in i projektet.

Projektledare: Tara Duncan, professor turismvetenskap

Projektperiod: 2021-2022

Finansiär: BFUF

Senast granskad:
Senast granskad: