Gruvindustrins kulturarv

FORMAS, Gruvindustrins kulturarv - resurs för hållbara samhällen: lärdomar för Sverige från Arktis, 2017-2019

Inom projektet behandlas frågor såsom: Vilka arv efterlämnar en gruva? Hur påverkar deras existens förväntningar bland företag, samhällen och även regeringar som kommit att bli beroende av gruvverksamheten? Hur kan de fysiska lämningarna av gruvdriften, i kombination med dess kulturella avtryck och sociala betydelse, bli till resurser i planeringen av ett framtida samhälle där gruvdriften inte längre är central?

Huvudmålsättningen med projektet är att genom fallstudier från olika delar av den arktiska Norden, skapa en förbättrad förståelse för förhållandet mellan arvet efter gruvdrift och samhällens fortlevnad. Ett mål är också att formulera erfarenheter med direkt relevans för den fortsatta diskussionen om gruvsamhällenas framtid i de nordligaste delarna av Sverige.

Projekt: FORMAS, Gruvindustrins kulturarv - resurs för hållbara samhällen: lärdomar för Sverige från Arktis, 2017-2021
Budget: 2,9 milj
Projektledare: Dag Avango, KTH, Institutionen for Filosofi och historia vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Kontakt: Albina Pashkevich alp@du.se alt 023-778752

Senast granskad:
Senast granskad: