Fråga forskaren

Hur ser framtidens resebyråverksamhet ut? Det var en av flera frågor som diskuterades under det seminarium Cetler anordnade i samband med Visit Dalarnas ”Up to date 2017” på Romme Alpin.

Under namnet "Fråga forskaren" bjöd vi in deltagarna att i förväg ställa frågor som vi med hjälp av våra turismforskare besvarade. De cirka 30 deltagarna på seminariet var mycket engagerade och givande diskussioner uppstod kring frågorna som bland annat rörde trender inom besöksnäringen, hur kommuner kan arbeta med turism, hur små entreprenörer och ideella organisationer kan vara till hjälp för att bibehålla en hållbar naturturism med fokus på leder, hur destinationsorgansiationer förändrats över tid och hur deras framtid ser ut.

Maria Thulemark, som var moderator under "Fråga forskaren", tyckte att många spännande frågor lyftes och att de diskussioner som kom upp i samband med forskarnas svar var mycket intressanta.
̶  Eftermiddagen resulterade i flera intressanta temaområden som vi tillsammans med besöksnäringen kan arbeta vidare med genom workshops, seminarier och i förlängningen även forskningsansökningar, säger Maria Thulemark.

"Fråga forskaren" avrundade två spännande och intensiva dagar med fokus på Dalarnas besöksnäringsutveckling mot 2030. Målet är att besöksnäringen ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Senast granskad:
Senast granskad: