Forskningsprojekt

Nytt forskningsprojekt om hållbar utveckling av kustnära samhällen i arktiska områden och kryssningsturism.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi firar Albinas nya forskningsprojekt

I dag har vi firat att Albina Pashkevich, docent i Turismvetenskap är en del av det forskarlag som den 18 december tilldelades forskningsmedel för hennes delprojekt kring hållbar utveckling av kustnära samhällen i arktiska områden.

Projektet kommer att handla om framtagandet av strategier för utveckling av hållbar kryssningsturism på olika platser i Arktiska områden. Studier kommer att äga rum i Ryssland, Norge, Island och Grönland.  Albina kommer att samordna genomförandet av fältstudieri  Barentsburg, Longyearbyen och Lofoten i Norge, Solovetsky arkipelago Ryssland, Illulissat Grönland och Isafjordur Island.

Studier kommer att pågå under en treårsperiod mellan 2020-2022 tillsammans med forskare från sju andra universitet/forskningsinstitut, bland andra; Aalborg Universitet Kopenhagen, Nordlandsforskning Norge, Icelandic tourism research centre, Uppsala Universitet.

Projektetstitel:  Sustainable Arctic Cruise Communities: from practice to governance.

Projektledare är Nord Universitet, BODØ, Hin Hoarau-Heemstra med finasniering från Norska forksingsrådet med 7,83 mil NOK, där Albina Pashkevich vid CeTLeR, Akademin Industri och Samhälle får cirka 1 million NOK.

Senast granskad:
Senast granskad: