Forskning om besöksnäring

I en rapport av BFUF, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond konstateras att, trots att det under 2021 funnits 170 pågående projekt med finansiering från forskingsfinansiärer, behövs fler projekt och mer finansiering för att bidra med kunskap och kompetens till besöksnäringen.
Backpacker i en stad

BFUF sammanställer för fjärde gången en samlad bild av svensk forskning om besöksnäringen, dess genomförare och finansiärer. Av de 170 projekt som man funnit i inventeringen, finns 20 av dessa hos Högskolan Dalarna med koppling till CeTLeR.

I rapporten konstateras bland annat, att gapet mellan akademi och näringsliv måste minska och samverkan mellan företagen i besöksnäringen och akademin måste öka för att få till fler projekt som kan hitta lösningar och innovationer som kan stärka företag inom besöksnäringen. För att detta ska bli möljigt krävs tydliga samverkansplattformar.

I rapporten lyfts också vilkten av att synliggöra den forskning som finns. Kraven på destinationer, företag och chefer inom besöksnäringen där utveckling till en hållbar lösning kräver ny kunskap.

Läs mer om alla projekt som identifierats var pågående under 2021 av BFUF.

 

Senast granskad:
Senast granskad: