Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen

Mer kunsakp behövs om hästnäringen och dess samhällsekonomiska betydelse på både regional och nationell nivå.
Horses

Det övergripande syftet med detta projekt är att fördjupa förståelsen för hur hästnäringens ekonomiska betydelse kan beskrivas och visualiseras på mikronivå med hjälp av konsumtionsdata och produktionsdata for både Sverige och Norge.  Projektet är nära kopplat till den nyutvecklade Industrimodellen, ”Hästnäringen i siffror” och motsvarande arbete för Norge. Projektresultaten kommer möjliggöra jämförelser mellan svensk och norsk hästnäring samt analys av framgångsfaktorer i olika grenar av hästföretagande på olika geografisk nivå. Sammanfattningsvis kommer projektets resultat att bidra med fördjupade beskrivningar och tydligare presentation av näringens samhällsekonomiska betydelse att användas i strategisk beslutsfattande, på lokal, regional och/eller nationell nivå.

Projektledare: Tobias Heldt, docent turismvetenskap

Projektperiod: 2020-2022

Finansiär: Stiftelsen hästforskning

Senast granskad:
Senast granskad: