Finansiering av rekreationsleder

Genom fältexperiment har doktorand Marie Nowak vid CeTLeR studerat besökares vilja att donera pengar till drift och underhåll av en MTB-cykelled. Resultaten från forskningen kommer att presenteras och diskuteras i ett webbinarium öppet för alla med intresse av att utveckla en hållbar besöksnäring.
5 cyklister på mountainbike i en granskog
Fotograf Per Eriksson

Nya affärsmodeller krävs för finansiering av rekreationsleder
Att hitta bra former för finansiering av rekreationsleder för exempelvis cykel, längdskidor eller skridskor är ofta svårt. I samverkan mellan Visit Dalarna och Högskolan Dalarna pågår projektet ”INNaturen - Innovativa affärsmodeller för hållbar naturturism på led via Gamification och Nudge”, finansierat av EU och Region Dalarna. I projektet utforskas förutsättningar för nya affärsmodeller, till syfte att underlätta för destinationer och organisationer att hitta hållbara finansieringslösningar för rekreationsleder.

Exempel på resultat från studien
Resultaten från fältexperimentet i Rörbäcksnäs visar att det går att påverka människors beteenden att både vilja donera pengar till en rekreationsled, men också storleken på donationen, genomanvändning av nudge. Två viktiga faktorer bakom resultaten är vetskapen om att andra besökare också donerar pengar och vilket belopp som uppfattas som norm att donera. En slutsats från studien är att en strategi för finansiering av MTB-cykelleder kan vara att använda tydliga värdeord och att information om rådande sociala normer för donationer.

Kunskapsöverföring genom diskussion
Genom att öppna upp för diskussion hoppas vi kunna ge inspiration till hur de slutsatser som dragits i projektet kan användas av företag och organisationer.
Välkommen att delta!

 

Tid:                     8 juni kl. 13.00-14.30

Plats:                  Zoomlänk skickas ut till de som anmält sig via cetler@du.se

Språk:                Presentation på engelska, men diskussion sker på både engelska och svenska

 

Välkommen med din anmälan!

 

Senast granskad:
Senast granskad: