ENVIRECA

I ett strategisk partnerskap, där 6 utbildningsanordnare från Europa ingår, jobbar projektet med att öka kunskapsnivån inom miljörelaterade frågor bland yrkesutbildningar inom hotell- och restaurang, genom att utveckla ett utbildningsverktyg.
Tillsammans

Projektet kommer att arbeta fram ett modulbaserat utbildningsmaterial, för yrkesutbildningar och andra arbetsplatsbaserade utbildningar där praktik ingår, kommer ett aktuellt utbildningsmaterial inom miljö-relaterad hållbarhet göras tillgängligt.

Det långsiktiga målet med projektet är att designa ett behovsbaserat utbildningsmaterial med miljörelaterade frågor som är anpassade till att vara en del av yrkesutbildningar inom hotell- och restaurang. Projektet kommer att introducera modern pedagogik för att underlätta för hotell- och restaurangpraktikanter att applicera sina miljö- och hållbarhetskunskaper på arbetsplatser.

Ytterligare ett mål med projektet är att utveckla samarbetsformer mellan yrkesutbildningar och företag och lyfta miljöaspekter inom hotell- och restaurangutbildningar.

Kontakt:                      Helén Holmquist hho@du.se
Projekttid:                   20180119 -  20210228
Finansiär:                   Erasmus+

 

Senast granskad:
Senast granskad: