Entreprenörskap och innovationer i små turismföretag

Micro-turismföretag utgör en betydande och viktig del av turismsystemet på landsbygden. Trots detta saknas en djupare kunskap och förståelse för hur dessa företag kan bidra till innovation och utveckling och vad som krävs av företagsklimat för att gynna entreprenörskap och innovationskapacitet.

Micro-turismföretag utgör en betydande och viktig del av turismsystemet på landsbygden. Trots detta saknas en djupare kunskap och förståelse för hur dessa företag kan bidra till innovation och utveckling och således vad som krävs av företagsklimat för att gynna entreprenörskap och innovationskapacitet för dessa aktörer.

Kännetecknande för Micro-turismföretag är att de ofta arbetar med små ekonomiska marginaler, saknar professionell bakgrund och har begränsad tillgång till kapital. Detta forskningsprojekts kärnfråga handlar om hur micro-turismföretag på landsbygd kan utveckla entreprenöriella möjligheter, få tillgång till kundefterfrågan samt nyttja resurser utanför deras nuvarande kontroll i syfte att vidareutvecklas.

Senast granskad:
Senast granskad: