E-CUL-TOURS

Syftet med projektet är att skapa en nätbaserad kurs för Master studenter inom turism där olika aspekter av hantering av kulturarv inom turism uppmärksammas.

Syftet med projektet är att skapa en nätbaserad kurs för Master studenter inom turism där olika aspekter av hantering av kulturarv inom turism uppmärksammas. Projektet ska också ge möjlighet att skapa ett internationellt nätverk kring destinationer som aktivt jobbar med utveckling av kulturarv inom turism i olika länder: Tyskland, Sverige, Portugal och Italien. Inom ramarna för projektet ska Magister studenter på vår ettårige Tourism Destination Development program under 2018-2019 erbjudas möjligheten till ett fältarbete i de olika destinationerna som är kopplade till projektet.

Projekt: Managing Cultural Heritage in Tourism, German National Agency for Erasmus+.
Projektledare: Werner Gronau, University of Applied Science, Stralsund, Germany.
Dalarna University's total budget: 69,763 EURO, 2017-2019.
Kontakt: Albina Pashkevich alp@du.se alt. 023-778752

Senast granskad:
Senast granskad: