CeTLeR’s arrangemang under Almedalsveckan 2019

Under Almedalsveckan kommer CeTLeR arrangera två seminarier med koppling till besöksnäringsutveckling och kompetensbehov i näringen.
Föreläsare

Hur stärker vi besöksnäringen tillsammans?

Samverkan och samskapande mellan akademi, offentlig sektor och näring kan skapa långsiktiga relationer, konkurrenskraft, utveckling och innovationer. Men hur gör vi då för att få till detta på bästa sätt för besöksnäringen? Under detta seminarium kommer vi diskutera vilka möjligheter och hinder det finns för att skapa god samverkan mellan akademi och näringsliv, kopplat till besöksnäring? Vad kan vi som främjar besöksnäringen lära från andra branscher? Samt få exempel på projekt som har varit lyckosamma för att stärka besöksnäringen genom akademisk kunskap?

 

Medverkande:
• Maria Thulemark, Moderator, CeTLeR Högskolan Dalarna
• Jörgen Elbe, Professor, Prorektor, Högskolan Dalarna
• Stina Algotsson, VD, BFUF
• Jonas Rosén, VD, Visit Dalarna
• Johan Kostela, Samverkansstrateg, Högskolan Dalarna
• Kajsa Grandics Åberg, Fil. dr, Turismstrateg, Region Västerbotten
• Sara Edin, Processledare, FindIT Forum for Industrial IT-solutions

Seminariet äger rum den 2/7, kl. 13:30 - 14:30, B15 i B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

 

Vems ansvar är det att kompetenshöja besöksnäringen?

Besöksnäringen står inför en kraftig tillväxt och med detta följer ett ökat behov av arbetskraft och kompetens. Gymnasieutbildningar täcker inte upp branschens behov och därför blir andra typer av utbildningar allt viktigare. Vi kommer under detta seminarium presentera det senaste inom forskning kopplat till utbildning, kompetensförsörjning och arbete inom besöksnäringen och sedan diskutera vilken typ av utbildningar man bör man satsa på för att få en hållbar utveckling av besöksnäringen? Hur utbildningsbehovet i branschen ser ut, för nya och redan yrkesverksamma? Samt vilka som kan och bör göra vad, vilken roll har olika besöksnäringsutbildningar och vilken roll har branschen?

 

Medverkande:
• Daniel Brandt, Moderator, CeTLeR- Högskolan Dalarna,
• Tara Duncan, Forskare, CeTLeR- Högskolan Dalarna
• Peter Thomelius, Utbildnings- och HR-chef, Visita
• Maria Thulemark, Centrumledare och forskare, CeTLeR- Högskolan Dalarna
• Pim van Dorpel, Vice ordförande, Hotell- och Restaurangfacket
• Menette von Schulman, Hotellchef, St. Clemens Hotell, Visby

Seminariet äger rum den 2/7, kl. 14:45 - 15:45 B15 i B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

 

För frågor kring dessa arrangemang, kontakta: Maria Thulemark, mth@du.se alt. 073-0216320

 

Senast granskad:
Senast granskad: