BFUF finansiering

CeTLeR har idag fått besked om finansiering  av två nya BFUF projekt med start i början av 2021.
Tara Jonathan and David

Inom ramen för BFUF utlysningen på teman;
 1) Attraktiva företag – nöjda medarbetare och
2) Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck.
har CeTLeR fått två nya projekt finansierade!

Vi gratulerar Tobias Heldt, projektledare för projektet Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations, som ska studera val kopplade till mat inom besöksnäringen och hur dessa bidrar till att minska besöksnäringens klimatavtryck.

Grattis också till Tara Duncan som är projektledare för The new ’normal’ and the changing value of tourism education, som ska undersöka utbildningens roll och värde under och efter en pågående pandemi. 

Läs mer på BFUF hemsida.

Senast granskad:
Senast granskad: