Besöksnäring och social hållbarhet - hur hänger det samman?

Det är den övergripande frågan vi ställer till en grupp forskare under ett webinarium rörande lokalsamhällen, arbetsplatser och genus.
Social hållbarhet

Strävan efter att utveckla en mer hållbar besöksnäring pågår ständigt. Ofta hamnar dock den sociala hållbarheten i skymundan bakom hållbar miljömässig och ekonomisk utveckling. Detta trots att flertalet av målen i de globala hållbarhetsmålen är av social karaktär.

Detta seminarium vill lyfta upp och bredda förståelsen för betydelsen av social hållbarhet för en växande besöksnäring. Programmet riktar sig till besöksnäringens alla intressenter.

Datum: 10 december
Tid: 13-14.30
Anmälan: Maila till cetler@du.se
Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut till anmälda innan webinariet

Program:

Professor Tara Duncan, CeTLeR, ger en introduktion till social hållbarhet, FN’s hållbarhetsmål och hur detta ter sig i en besöksnäringskontext.

Professor Susanna Heldt-Cassel, CeTLeR, diskuterar hur social hållbarhet hänger samman med lokalsamhällen och turismutveckling.

Maria Thulemark, CeTLeR, ger en bild av hur social hållbarhet hänger samman med turismens arbetsmarknad och arbete i besöksnäringen.

Kristina Zampoukos, Etour- Mittuniversitetet, presenterar sin forskning kring sexism, sexuella trakasserier och hot på hotell- och restaurangsarbetsplatser. 

Det kommer finnas utrymme att ställa frågor till var och en av forskarna i samband med deras presentationer. Alternativt mer generella frågor i slutet av programmet. Ställ gärna frågorna i chattfunktionen i Zoom så lyfter moderatorn upp en eller ett par frågor.

Senast granskad:
Senast granskad: