Avhandling om autenticitet

Cecilia de Bernardi diskuterar i sin avhandling autenticitet i en samisk kontext och hur samisk turism kan använda autenticitet både som ett verktyg för promotion och bevarande.
Foto: www.ulapland.fi
Foto: www.ulapland.fi

Cecilia de Bernardi disputerade fredagen den 28/8 med sin avhandling: Authenticity as a compromise: "a critical realist perspective on Sámi tourism labels". Avhandlingen lades fram vid Universitetet i Lappland/Finland tillsammans med Högskolan Dalarna och opponenter var Professor Jarkko Saarinen från Uleåborgs Universitet.

Du kan läsa mer om avhandlingen på Universitetet i Lappland/Finlands hemsida.

 

Senast granskad:
Senast granskad: