Arbetsmiljö inom hästnäringen

Ing-Marie Andersson, senior proffessor i arbetsvetenskap, kommer i sin forskning att utveckla metorder för säkrare arbetsmiljö i ridskolor och travstall.
Ing-Marie

Ing-Marie Andersson professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna har fått 3 miljoner kronor från AFA Försäkring, för ett nytt projekt om arbetsmiljö inom hästnäringen. Hästnäringen är nära kopplat till besöksnäringen på landsbygden och är en viktig sektor för fritidsliv och rekreation, inte minst för unga tjejer.

Läs mer om projektet här: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/01/ny-forskning-for-sakrare-arbetsmiljo-i-hastbranschen/

Projektledare: Ing-marie Andersson

Projekttid: 2020-2020

Finansiär: AFA Försäkring

Senast granskad:
Senast granskad: