Är besöksnäringen platsen för en karriär?

Den framtida kompetensförsörjningen är en ödesfråga för besöksnäringen. Branschen och företagen behöver förstå och ha ökad kunskap om vad som krävs för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft.
Kompetensbeho inom besöksnäringen

Forskningsprojektet Rörlighet och karriärvägar inom den svenska besöksnäringen, som genomförts vid Högskolan Dalarna, ger värdefull fakta och kunskap om hur karriärvägar och rörlighet i besöksnäringen ser ut.

Forskarna har analyserat data om individer som under en femtonårsperiod bott eller arbetat i något av länen Dalarna, Värmland, Västmanland eller Örebro. De har också använt sig av intervjuer, fokusgrupper och observationer.

Har utbildning betydelse?
Resultatet visar att det finns en förhöjd rörlighet och en särskild rörlighetskultur i besöksnäringen, att högre utbildning inte garanterar en säker karriärväg och att branschen inte uppfattas som en plats att stanna i ett helt yrkesliv.

Fyra branschrepresentanter reflekterar över resultaten: Emma Wallgren, restaurangchef, Vapiano, Malin Ackholt, förbundsordförande HRF och ordförande i BFUF, Thomas Sjöstrand, vd, Lisebergs Jubileumsprojekt, vice ordförande i BFUFs styrelse, och Susanne Andersson Pripp, vd, Best Western Hotell Ett, Östersund, ledamot i BFUFs styrelse för Visita och ordförande i Svensk turism.
Text: BFUF

Länk till rapporten

Senast granskad:
Senast granskad: