Hållbar turismsysselsättning i Sverige

Formas-finansierat projekt med fokus på hållbart arbete och sysselsättning inom turismnäringen.
Kock som lagar mat

Studien ska ge insikter och kunskaper om centrala frågor avseende arbete och sysselsättning inom turismnäringen. Resultatet kommer att vara av värde för industrins olika intressenter. Med utgångspunkt i teoretiska idéer om hållbar turism och hållbar användning av mänskliga resurser kommer en anpassad systematisk litteraturöversikt innehållande kvalitativa och kvantitativa metoder att genomföras. Resultaten kommer att spridas genom en pågående blogg, en seminarieserie, webbseminarier, konferensmöten, två vetenskapliga artiklar (varav en kommer att ha öppen åtkomst) och en session vid Almedalsveckan 2019.


Projektet finansieras av Formas och pågår under 2018-2019. Finansieringsbelopp 980 000 SEK


Projektledare och kontaktperson är Doktor Tara Duncan, Turismvetenskap (tdu@du.se)

Deltagare är:
Docent Jörgen Elbe, Företagsekonomi
Professor Ing-Marie Andersson, Arbetsvetenskap

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: