Arbetsplatsen till klassrummet

Här presenteras ett fiktivt verkstadsföretag i Sverige, deras verksamhet, utvecklingsmöjligheter och problem. Dessa sidor är tänkta att användas i olika undervisningssammanhang som ett komplement och alternativ till studiebesök.

Avsikten har varit att så långt möjligt förmedla de intryck och den information som ett riktigt besök kan ge.

Företaget presenteras genom ett antal videosekvenser, texter, intervjuer och ett omfattande faktamaterial om verksamhetens produktionstekniska och ekonomiska förutsättningar samt arbetsmiljöförhållanden. Besökaren kan i obegränsad omfattning och valfri ordning ta del av materialets olika delar.

I anslutning till innehållssidorna finns arbetsuppgifter som kursdeltagaren skall genomföra inom ramen för olika kursavsnitt. I referensavsnittet finns det förslag på relevanta informationskällor inom ämnesområdet som kan vara viktiga för att lösa arbetsuppgifterna.

Om Industriföretaget AB

Företaget startades 1977 och har mer än 25 års erfarenhet som leverantör till stålindustrin i hela världen. Företaget har i dag 3 delägare varav en har varit med från starten.

Detta är ett verkstadsföretag som är specialiserade inom påsvetsning av rullar till stålverken. Företaget är nischat inom sitt smala segment och ser sig som pionjärer inom sitt område.

Marknaden är geografisk spridd över hela världen.

Inom sitt produktområde är man specialiserade på att erbjuda en bred service från råmaterial till färdig produkt. Företagets motto är att alltid garantera produkter av hög kvalitet enligt kundens krav och önskemål.

Företaget är certifierade enligt kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2000.

På företaget arbetar 46 personer.

Besök företaget

Här kan du genomföra ett företagsbesök och titta på de olika lokalerna.

Undersökningar och rapporter

För att identifiera olika typer av behov av insatser och projekt för att utveckla verksamheten kan det finnas anledning att genomföra särskilda analyser. Analyserna kan exempelvis vara inriktade på verksamhetens effektivitet eller förutsättningarna för att personalen skall genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt.

Här redovisas exempel på sådana metoder och resultat av undersökningar som genomförts på företaget. Normalt sett har företagen själva inte de resurser som krävs för att genomföra sådana undersökningar utan man är hänvisad till att anlita konsulter. När det gäller arbetsmiljöfrågor är företagshälsovården en naturlig samarbetspartner.

Röster från företaget

Frågeställningar

Referenser

Senast granskad:
Senast granskad: