Personlig presentation av Kristina Englund

Avdelningschef
Avdelningen för data och informationshantering Institutionen för information och teknik
Univ adjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik

Undervisning