Marie Nordmark

Personlig presentation av Marie Nordmark

Univ lektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Bakgrund

Jag är doktor i pedagogik och lektor i svenska. Har en lärarbakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och geografi. Är legitimerad lärare. I dag är jag forskare och lärarutbildare. 2014 disputerade jag med avhandlingen Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. Är delaktig i Skolverkets satsning Läslyftet och skriver där om tidig skrivundervisning. 

Undervisning

Forskning

Jag bedriver forskning om läs- och skrivlärande, digitala praktiker, didaktik och undervisning. Är tillsammans med Åsa Wedin forskningsledare för Språkdidaktiska forskargruppen. Är convener för NERA Literacy Research Network.

Forskningsprojekt

Publikationer