Personlig presentation av Martin Johanson

Univ adjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer