Personlig presentation av Anneli Strömsöe

Docent medicinsk vetenskap
Institutionen för hälsa och välfärd
Proprefekt
Institutionen för hälsa och välfärd
Univ lektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer