Personlig presentation av Csilla Gal

Universitetslektor
Byggteknik Institutionen för information och teknik
Fil dr
Energiteknik Institutionen för information och teknik