Personlig presentation av Csilla Gal

Fil dr
Energiteknik Institutionen för information och teknik
Universitetslektor
Byggteknik Institutionen för information och teknik