Personlig presentation av Anna Klerby

Univ adjunkt nationalekonomi
Nationalekonomi Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningschef
Avdelningen för näringsliv och företagande Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer