Personlig presentation av Björn Blomqvist

Univ adjunkt företagsekonomi
Entreprenörskap Institutionen för information och teknik